"אם אתה אומר את האמת, אתה לא צריך לזכור שום דבר"
א.ק