"אם אתה אומר את האמת, אתה לא צריך לזכור שום דבר"

א.ק