Głosowanie na Najlepszy Film "Cittaslow - nakręćmy się"

Do 21 maja możemy głosować na Najlepszy Film "Cittaslow - nakręćmy się". Prezentowane filmy mają za zadanie promować ideę Cittaslow. Przygotowało je dziesięć miast, wszystkie można obejrzeć na stronach MGOK Lidzbark na Facebooku i YouTube. Rozwiązanie konkursu 26 maja podczas IX Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku. Dobrej zabawy!

Mgok Lidzbark
Utworzone przez Mgok Lidzbark (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
dnia 28 maj 2018
Help Translate This Item

Wybierzmy Najlepszy Film "Cittaslow - nakręćmy się"!

Głosuję na film nagrany przez...

Calculating results
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021