בחנו את עצמכם: האם אתם זוכרים כיצד הצביעה כל מדינה באו"ם בכ"ט בנובמבר?

?האם אתם זוכרים כיצד הצביעה כל מדינה באו"ם בכ"ט בנובמבר

ידיעות אחרונות
On 2017 M11 28
1 / 56

אוסטרליה