ტესტი კოგნიტურ რეფლექსიაზე.

ასეთი ტიპის ტესტები მოიფიქრა იელის უნივერსიტეტის პროფესორმა ფ. ფრედერიკმა. ისინი ეფუძნება ე. წ. "აზროვნების ინერციას".

Valeri Merkviladze
Created by Valeri Merkviladze
On Oct 29, 2017
Help Translate This Item

1. წიგნი და რვეული ერთად ღირს 7 ლარი და 60 თეთრი. რა ღირს რვეული, თუ წიგნი რვეულზე 7 ლარით მეტი ღირს?

2. ხუთი ქათამი ხუთ დღეში ხუთ კვერცხს დებს. რა დრო დასჭირდება ას ქათამს, ასი კვერცხის დასადებად?

3. მიმის დედას პირველი ოთხი კნუტი გაუჩნდა. ცოტა უცნაურმა პატრონმა ერთს დაარქვა "დილისა", მეორეს –"დღისა", მესამეს – "საღამისა". როგორ ფიქრობთ რა დაარქვა მეოთხეს?

აი ის კატაც, რომელიც გაიზარდა!