Tühikud ja numbrid arvutitekstides

Taimi Dreier
Autor Taimi Dreier (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
kuupäeval 29. jaan 2021
Help Translate This Item

Pane tähele!

 • 1.
 • 2.

Milline on õigesti kirjutatud lause?

Erandid ja näited

 • Kuupäevades tuleb reegli järgi jätta tühik peale kuupäevaarvu järel olevat punkti, kui kuu on kirjutatud sõnaga. Samuti käib tühik aastaarvu järel oleva punkti järele olenemata sellest, kas sõna aasta on välja kirjutatud või lühendatud.

Oskar Luts sündis 7. jaanuaril 1887 Tartumaal, Palamuse kihelkonna Järvepere küla Posti talus, mis asus Kuremaa järve idakaldal.
1911. aastal valmis esimene näidend „Paunvere”.

 • Kui kuu on kirjutatud Rooma numbriga, siis pannakse mõlemale poole tühikud ehk kirjutatakse lahku.

Lauter, Ants (5. VII 1894 – 30. X 1973) oli lavastaja, näitleja, teatrijuht ja pedagoog.

 • Läbinisti araabia numbritega kirjutatud kuupäeva sisse ei trükita mitte ühtegi tühikut.

Tallinnas oli täna (01.06.2011) pärastlõunal sooja 29,4 kraadi, mis on kõrgeim Eestis tänavu mõõdetud õhutemperatuur.

Mõtle, kas ja kuidas on õige! Kontrollimiseks klõpsa!

Kuidas eelistad Sina kuupäeva kirjutada? Vali üks!

Calculating results

Kellaaja ja ajavahemiku kirjutamisel eraldatakse tunnid, minutid ja sekundid üksteisest punktiga, kümnendiksekundid komaga.
Näiteks 6.18.24 (6 t 18 min 24 s)

Eesti keele käsiraamat

http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=10&id=74

Kuidas eelistad kirjutada kellaaega? Vali üks!

Calculating results

Koolon, sulud, side- ja mõttekriips

 • Kui koolon tähistab jagamistehet, siis on ta eraldatud mõlemalt poolt tühikutega.

50 : 2 = 25 või Mängu seis oli 34 : 41

 • Paarismärkide (sulud, jutumärgid) ja teksti vahele, mida nad ümbritsevad, ei panda tühikut. Kui jutumärgid või sulud algavad, siis on tühik enne ja kui lõppevad, siis pärast vastavat märki. Seda näeb ka käesolevas lõigus.


 • Sidekriips järgneb kohe sõnale (ilma tühikuta), sest nagu nimi ütleb, sidekriips seob. Mõnikord asendatakse sidekriipsuga liitsõna osa, mida ei korrata, näiteks

Karl-Martin Maar töötab Haridus- ja Teadusministeeriumis.

 • Mõttekriipsu nii ees kui ka järel on üks tühik (Kui seda ei oleks, siis oleks ju sidekriips). Mõttekriips kirjutatakse koondlauses loetelu ette kokkuvõtva sõna järele, temaga võib eraldada pikemat lisandit, tähistada lausekatkestust. Tekstitöötlusprogrammides saab mõttekriipsu trükkida klahvikombinatsiooniga CTRL+Num– (klaviatuuri numeratsiooniosa miinus). (Kui trükkida tekstitöötluses tühik ja sidekriips ja tühik, siis ka automaatselt muudetakse sidekriips mõttekriipsuks.)

Summa, mille kodanik välja andis, oli tavatult suur – 1,2 miljonit krooni.

 • Keerulisem on lugu siis, kui mõttekriips asendab sõna "kuni" (eeskätt arvude vahel) või märgib vahemaad, võistluspaare vms. Üldjuhul mõttekriipsul siis ei ole vaja tühikut ette ega taha.

Söökla on avatud E–R kell 8.00–15.00

 • Mõnikord asendatakse mõttekriips kuni kolme punktiga – see on valik sel juhul kui miinusmärk ja mõttekriips võivad segi minna. Kolme punkti ümber ei ole vaja tühikuid panna.

1.–4. klassi õpilased ei pea kooli minema, kui temperatuur on -15…-30 °C.

Mõtle, kas ja kuidas on õige! Kontrollimiseks klõpsa!

Kaldkriips

 • Kui ühel või mõlemal pool kaldkriipsu on sõnaühend, siis on kaldkriipsu ümber tühikud, aga muidu pole

üksikisikud / juriidilised isikudTallinn / Narva-Jõesuu abielus/vallalinenaine/mees.

Vali õige lause!

Tubli! Õige!

Tubli! Õige!

See oli vale vastus!

See oli vale vastus!

Vali õige lause!

Eesnimetähe ja punkti järel on tühik – näiteks A. Ansip, J. S. Bach

EKi keelenõuanne

http://keeleabi.eki.ee

 • Punkt nõuab enda järele tühikut siis, kui lühendatakse inimese eesnime (kuigi Eesti ortograafia soovitab eesnime alati välja kirjutada).

C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi siseujula kasutamise reeglid on ranged.

 • Täht, mis täpsustab klassi numbrit või majanumbrit, kirjutatakse numbriga kokku.

Tarmo (14 a), 7.a klass, Tallinna mnt 40a, Pärnu

 • Kokku kirjutatakse ka ala- ja ülaindeksid

H2O, m2

 • Kui arvule järgneb mõõtühik, siis kirjutatakse see alati lahku olenemata sellest, kas mõõtühik on sõnaga välja kirjutatud või lühendina.

3 liitrit, 7 kg, 15 m, 4 €, 2 sek

 • Ilma tühikuta kirjutatakse alati protsendimärk ja kraadimärk (kui ei järgne Celsiuse tähist, sel juhul on kraadimärk ühendatud C-tähega), tolli, nurgaminuti tähis

18%, 5° külma, -5 °C, 17“ kuvar, lennuki koordinaadid on 57°, 6’ ja 45“

 • Telefoninumbrite kirjutamisel soovitatakse Rahvusvahelise Sideliidu juhendi järgi rühmitada tagantpoolt neljakaupa.

+372 5675 4398, 243 7765

 • Kui tekst on väga numbririkas, siis rühmitatakse numbrid tagantpoolt kolmekaupa (aga alles alates 5-kohalistest arvudest). (MS Wordis selliste tühikute trükkimiseks kasutatakse nn kõva tühikut (CTRL+SHIFT+tühik), et number jääks alati ühte ritta kokku. Kõva tühiku tehniline märk on nagu kraadimärk °. Tehnilisi märke näeb tekstis, kui sisse lülitada Näita/Peida (Show/Hide) nupp).

1124, 123 000, 2 120 000

Mõtle, kas ja kuidas on õige! Kontrollimiseks klõpsa!

Milline lause on õigesti?

Õige! Tubli!

Õige! Tubli!

Vale! Vaata ülevalt tekstist!

Vale! Vaata ülevalt tekstist!

Vali õige vastus!

Milline lause on õigesti?

Kontrolli oma tühikute kasutamise oskust EKI testi abil!

See tühine tühik

Helika Mäekivi, Maire Raadik

http://keeleabi.eki.ee/pdf/191.pdf

These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021