משחק פונקציה קווית

משחק חידון.

Snunit
פורסם על ידי Snunit (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב-14 בפבר׳ 2023
1 / 5

בחרו ייצוג אלגברי מתאים לגרף הפונקציה

2 / 5

בחרו ייצוג אלגברי מתאים לגרף הפונקציה

3 / 5

בחרו ייצוג אלגברי מתאים לגרף הפונקציה

4 / 5

בחרו ייצוג אלגברי מתאים לגרף הפונקציה

5 / 5

בחרו ייצוג אלגברי מתאים לגרף הפונקציה

5
שאלות וסיימנו
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021