ערבות הדדית, למה זה טוב?

תוכלו לענות על 10 שאלות על ערבות הדדית והחשיבות שלה? קדימה!

Snunit
פורסם על ידי Snunit
ב- 9 בפבר׳ 2021
1 / 12

ניסוי: ילדים בני 9-11 התבקשו לעשות מעשים טובים עבור בני גילם. לאחר תקופה נמצא שהילדים שהרבו לעשות מעשים טובים היו:

2 / 12

כל אחד מאיתנו נזקק לעזרה, במהלך החיים.

3 / 12

כשאני עוזרת למישהו, אני משמשת דגם לחיקוי. זה מגביר את הסיכוי שאנשים בסביבתי יעזרו לאחרים.

4 / 12

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח), משמעו:

5 / 12

השלימו את המשפט של חוקר מאוניברסיטה חשובה בארצות הברית: "המין האנושי שרד עד כה בזכות העובדה שהתפתחה אצלו היכולת _____ אלה שזקוקים, ולשתף פעולה."

6 / 12

בספר דברים נכתב: "פתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך" (דברים ט"ו, י"א). ביהדות, העזרה והתמיכה בנזקקים היא:

7 / 12

לא תעמוד על דם רעך היא מצווה המופיעה בתורה (ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז). המשמעות העיקרית שלה היא:

8 / 12

בישראל יש חוק שמחייב כל אחד להושיט עזרה לאדם אשר נמצא לנגד עיניו, ונתון בסכנה חמורה ומיידית.

9 / 12

החוק שעל פיו קם המוסד לביטוח לאומי, נועד ליישם צדק חברתי וערבות הדדית.

10 / 12

השלימו את המשפט: קצבת הזקנה שמעניק _________, נועדה לסייע לזקנים, בתקופה שבה רבים מהם אינם כבר אינם עובדים.

11 / 12

"אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד" (אלכסנדר דיומא). המשפט הזה מבטא:

12 / 12

youtube embed goes here!

בשיר "מחר יגיע בחצות" שליווה את טקס הדלקת המשואות בשנת 2011 שעמד בסימן "ערבות הדדית". איזו שורה מהשיר מבטאת את ערך הערבות ההדדית?

12
שאלות וסיימנו