תכונות החלקיקים התת - אטומיים

ענו על השאלות הבאות

Snunit
פורסם על ידי Snunit
ב- 9 בפבר׳ 2021
1 / 10

אילו חלקיקים הם המשפיעים ביותר על מסת האטום?

2 / 10

לאילו חלקיקים יש מטען חשמלי חיובי?

3 / 10

מה המטען החשמלי של נויטרון?

4 / 10

מה היחס בין המטען החשמלי של פרוטונים ואלקטרונים?

5 / 10

גלו לפי מה מסודרת רשימת החלקיקים: פרוטונים, נויטרונים ,אלקטרונים

6 / 10

לפרוטון יש מטען חשמלי חיובי. האם קיימים עוד חלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי?

7 / 10

במדידה התגלה כי לחלקיק מסוים יש מטען חשמלי שלילי. איזה חלקיק נמדד?

8 / 10

חוקר מדד שני חלקיקים. במדידה התגלה כי לחלקיק אחד מסה הגדולה פי 2000 מהאחר. אילו שני חלקיקים נמדדו?

9 / 10

חוקר גילה כי שני חלקיקים נדחים זה מזה. מה הוא יכול לדעת על החלקיקים?

10 / 10

חוקר גילה כי לשני חלקיקים מסה כמעט שווה אך לא זהה. באילו חלקיקים מדובר?

10
שאלות וסיימנו