מבוא לפסיכולוגיה: פיזיולוגית

שאלון זה מיועד לסטודנטים של ד"ר סיגל תפארת בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" במרכז האקדמי רופין. בדקו אם אתם זוכרים איך פועל המוח.

Sigal Tifferet
On 2017 M11 30
1 / 6

מה קרה לגודל המוח האנושי בכמה מיליוני השנים האחרונות?

2 / 6

לכמה תאי עצב יכול תא אחד להתחבר?

3 / 6

youtube embed goes here!

...בתוך תא עצב עובר מסר
...ובין תאי עצב עובר מסר

4 / 6

...מחסור בדופמין עלול לגרום ל
...עודף בדופמין עלול לגרום ל

5 / 6

איזה מבין הסמים הבאים עובד הכי חזק על מערכת הדופמין?

6 / 6

מבין הבאים, איזה סם הוגדר כהכי פחות מסוכן לאדם ולסביבה?

6
שאלות וסיימנו