מבוא לפסיכולוגיה: פיזיולוגית

שאלון זה מיועד לסטודנטים של ד"ר סיגל תפארת בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" במרכז האקדמי רופין. בדקו אם אתם זוכרים איך פועל המוח.

Sigal Tifferet
On 2017 M11 30
1 / 6

מה קרה לגודל המוח האנושי בכמה מיליוני השנים האחרונות?