חידון על פורים

שם פרטי: רון גוהרי

רון מרדכ גוהרי
פורסם על ידי רון מרדכ גוהרי
ב- 2018 M02 21
1 / 5

מי היה מולך מהודו עד כוש

2 / 5

מה עושים בפורים?

3 / 5

מי אהב את אסתר

4 / 5

מי שנא את מדינת ישראל

5 / 5

אתם אהבתם את הסיפור

5
שאלות וסיימנו