Testi ennast! Puud ja põõsad I

Enesekontroll Merike Aometsa materjalide põhjal. Kasutatud H. Sarapuu "Puud ja põõsad haljastuses" materjale.

Nutiakadeemia
Created By Nutiakadeemia
On 2016 M10 28
1 / 10

Mis on pildil?