Tự kiểm tra khả năng bị trầm cảm

Bài tự kiểm tra khả năng trầm cảm của bác sĩ tâm thần học Ivan K Goldberg. Bài kiểm tra mang tính tham khảo và không phải là kết luận chính xác. Nếu cảm thấy có bất kì vấn đề nào sức khỏe tâm thần, hãy liên hệ với các chuyên gia tâm lí hoặc cơ quan y tế để được tham vấn, chữa trị.

Tự kiểm tra khả năng bị trầm cảm