Знаем, със сигурност, каква е била твоята националност в минал живот!

Mitko Bachvarov
On Dec 5, 2017