בחן את עצמך-האם אתה יודע את עשרת המכות?

May Reshef
Created By May Reshef
On 2016 M04 30
1 / 8

מהו הסדר הנכון של המכות?