האם אנחנו יכולים לנחש איפה בישראל אתם גרים לפי השפה שלכם?

mako
Created Bymako
On 2015 M07 30