Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας;

Thatsme
Created By Thatsme
On 2019 M07 23
Help Translate This Item

Κουίζ Γεωγραφίας: Πόσο καλά γνωρίζεις τις πρωτεύουσες των χωρών του κόσμου;

1 / 14

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας;