Un petit Trivial de termes TIC

quants en sabem?

Joan M. Mas
Created by Joan M. Mas(User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
On Oct 19, 2017
1 / 26

Què és Flipped classroom ?

2 / 26

Què és Arduino?

3 / 26

Què és un mòbil sense la seva targeta SIM?

4 / 26

Què és un community manager?

5 / 26

Quan vas utilitzar un ordinador per primer cop?

6 / 26

què és una startup?

7 / 26

Què és geotagging ? geolocalització?

8 / 26

Què és crowdsourcing?

9 / 26

què són metadades?

10 / 26

Quin tamany té la impressora 3D més gran?

11 / 26

Què és un trending topic?

12 / 26

Quin any va aparèixer l'iPad?

13 / 26

youtube embed goes here!

Sabries fer un programa?

14 / 26

quins avantatges té un document PDF?

15 / 26

Saps què és un podcast?

16 / 26

què és un Vlog?

17 / 26

Què és un avatar?

18 / 26

Què és un MOOC?

19 / 26

Quin programa instal·lat a tots els ordinadors de les aules és equivalent a Photoshop?

20 / 26

Què és un / una wiki?

21 / 26

Què és un hashtag?

22 / 26

Què és un meme?

23 / 26

Recordes què era una Blackberry?

24 / 26

Què és Creative Commons?

25 / 26

Què és la viralitat?

26 / 26

Quan va aparèixer l'iPhone?

26
Questions left
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021