חידון - עזרא פרק ו

herzog college
פורסם על ידי herzog college (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב-22 באפר׳ 2021
Help Translate This Item
1 / 3

כיצד דריווש החליט על המשך בניית המקדש?

2 / 3

לימים, תאריך חנוכת בית המקדש השני הפך להיות...

3 / 3

מהו החג הראשון שנחגג במקדש לאחר חנוכתו?

3
שאלות וסיימנו
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021