חידון - עזרא פרק ו

herzog college
פורסם על ידי herzog college
ב- Apr 22, 2021
Help Translate This Item
1 / 3

כיצד דריווש החליט על המשך בניית המקדש?

2 / 3

לימים, תאריך חנוכת בית המקדש השני הפך להיות...

3 / 3

מהו החג הראשון שנחגג במקדש לאחר חנוכתו?

3
שאלות וסיימנו