הפרק בקטנה - מלכים א פרק כ

herzog college
פורסם על ידי herzog college (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב-11 בנוב׳ 2022
Help Translate This Item

פרקנו מספר על שתי מלחמות של אחאב מלך ישראל עם בן הדד מלך ארם. שתי המלחמות מתוארות באריכות יחסית, והן נערכו שנה אחרי שנה.

המלחמה הראשונה נגד ארם (פסוקים א-כה)

המלחמה השנייה נגד ארם (פסוקים כו-מג)

הבדלים בין שתי המלחמות - בחן את עצמך!

1 / 4

במלחמה הראשונה אחאב יזם את המלחמה ובשנייה בן הדד יזם אותה

These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021