מה הייתם בגלגול הקודם ע"פ הצבעים שאתם בוחרים?

hananana
Created By hananana
On 2016 M12 21