נחשו: למי שייכת שמלת הכלה?

חיכינו במתח כדי לראות איזו שמלת כלה הן לובשות, התעניינו בעיצובים וחיפשנו לגלות פרטים נוספים. עכשיו הגיע הזמן לבדוק מה אתם זוכרים, המחשק מתחיל - נחשו איזו שמלת כלה שייכת לאיזו סלב

Hadas
Created By Hadas
On 2017 M03 29

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?

של מי שמלת הכלה הזו?