האם הייתם מוכנים להירשם לסטרארט אפ ולהמר על הזוגיות?

האם הייתם מוכנים להירשם לסטרארט אפ ולהמר על הזוגיות?

Hadas
Created By Hadas
On 2015 M12 29

האם הייתם מוכנים להמר על הזוגיות שלכם, בכדי לקבל כסף במתנה?

Calculating results