Որքան լավ գիտես հայ բանաստեղծների ամենահայտին գրվածքները

Ստուգիր քեզ

gohar baljyan
Ստեղծող՝ gohar baljyan
ին 2017 M02 21
1 / 10

Ո՞ր բանաստեղծությունն է սկսում այս տողերով՝ «Ոչ տրտունջ, ոչ մրմունջ...»

2 / 10

Ո՞վ է «Համերգ» բանաստեղծության հեղինակը

3 / 10

Որն է հաջորդ տողը՝ Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ...

4 / 10

Ո՞ր բանաստեղծության տողերն են սրանք ՝
Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության

5 / 10

Ո՞ր է "Fatum" բանաստեղծության տողը

6 / 10

Տերյանի ո՞ր բանաստեղծության մեջ է իշխում խավարը:

7 / 10

Թումանյանի «Իմ երգը» բանաստեղծությունն ինչի մասին է

8 / 10

Ո՞րն է այս բանաստեղծության տողը «Ամեն ամեն ինչ ոսկեզօծվել է»

9 / 10

«Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում..» ո՞վ է այս տողերի հեղինակը:

10 / 10

«Հայոց վիշտը» բանաստեղծության մեջ Թումանյանն ինչի հետ է համեմատում հայ ժողովրդի վիշտը:

10
Questions left