ვრცელი სიუჟეტი იხილეთ კვირის "მოამბეში", 20:00 საათზე.