חידון קולות - זהה את החיה

חידון החיות של דוידסון

Davidson Institute for Science Education
פורסם על ידי Davidson Institute for Science Education (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב-14 בפבר׳ 2021
1 / 13

youtube embed goes here!

מי משמיע את הקול, ואיך קוראים לקול הזה?

2 / 13

youtube embed goes here!

מי זה ומה הוא מנסה להגיד?

3 / 13

youtube embed goes here!

מי קורא כך, ומתי?

4 / 13

youtube embed goes here!

מי נשמע ככה, ואיך החברים שלו שומעים אותו?

5 / 13

youtube embed goes here!

של מי הקול המהדהד?

6 / 13

youtube embed goes here!

מי שר ומצפצף?

7 / 13

youtube embed goes here!

מי משמיע את הקול, ואיך אפשר להפסיק את זה?

8 / 13

youtube embed goes here!

מי קורא שם בחוץ, ולמי הוא מקשיב?

9 / 13

youtube embed goes here!

מי משמיע את הקול הזה, ואיך?

10 / 13

youtube embed goes here!

מי זה, והאם הייתם רוצים אותו כחיית מחמד?

11 / 13

youtube embed goes here!

מי נוקש ומקשקש?

12 / 13

youtube embed goes here!

מי משמיעים את הקול הזה, ואיך הם מצליחים להבין משהו מכל הרעש?

13 / 13

youtube embed goes here!

מי מנסר ומעיר את השכנים?

13
שאלות וסיימנו
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021