הרואים ואינם נראים

האם תזהו בתמונות שלפניכם את מומחי ההסוואה מהיחידות השונות?

צבא ההגנה לישראל
פורסם על ידי צבא ההגנה לישראל (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
ב- 1 באוק׳ 2015
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021