Eesti merenduspoliitika valimiskompass

Ajakirja Meremees „Eesti merenduspoliitika valimiskompass 2019“ on rakendus, mille abil on võimalik leida enda merenduspoliitilistele vaadetele kõige enam vastav erakond. Merenduspoliitika valimiskompassi aluseks olev küsimustik saadeti kõigile kümnele 2019. aastal Riigikogu valimistel osalevale erakonnale. Märgi oma seisukoht 14 merenduspoliitilise väite osas (toetan/seisukoht puudub/ei toeta) ja leiad, millise erakonnaga vaated kõige enam kokku langevad. Merenduspoliitika valimiskompassist leiab väited, mis puudutavad riigi mereliste ülesannete täitmist ja merendussektori konkurentsivõimet. Kõik väited ei ole üksnes kitsalt merendusega seotud, vaid need puudutavad ka riigi julgeoleku-, sisejulgeoleku-, haridus-, õigus-, sotsiaal- ja maksupoliitikat. Peamiselt on kasutatud väited sellised, mis eeldavad lisaks asutuste igapäevasele eelarvele täiendavaid investeeringuid või mille elluviimine vajab poliitilist tahet, valdkondadeülest kokkulepet ja otsustamist riigi kõrgemal juhtimistasemel. Merenduspoliitika valimiskompassi väited koostas ajakirja Meremees toimetaja Tauri Roosipuu.

Ajakirja Meremees
"Eesti merenduspoliitika valimiskompass 2019"