Eesti merenduspoliitika valimiskompass

Ajakirja Meremees „Eesti merenduspoliitika valimiskompass 2019“ on rakendus, mille abil on võimalik leida enda merenduspoliitilistele vaadetele kõige enam vastav erakond. Merenduspoliitika valimiskompassi aluseks olev küsimustik saadeti kõigile kümnele 2019. aastal Riigikogu valimistel osalevale erakonnale.

Märgi oma seisukoht 14 merenduspoliitilise väite osas (toetan/seisukoht puudub/ei toeta) ja leiad, millise erakonnaga vaated kõige enam kokku langevad.

Merenduspoliitika valimiskompassist leiab väited, mis puudutavad riigi mereliste ülesannete täitmist ja merendussektori konkurentsivõimet. Kõik väited ei ole üksnes kitsalt merendusega seotud, vaid need puudutavad ka riigi julgeoleku-, sisejulgeoleku-, haridus-, õigus-, sotsiaal- ja maksupoliitikat. Peamiselt on kasutatud väited sellised, mis eeldavad lisaks asutuste igapäevasele eelarvele täiendavaid investeeringuid või mille elluviimine vajab poliitilist tahet, valdkondadeülest kokkulepet ja otsustamist riigi kõrgemal juhtimistasemel.

Merenduspoliitika valimiskompassi väited koostas ajakirja Meremees toimetaja Tauri Roosipuu.

Ajakiri Meremees
Autor Ajakiri Meremees (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
kuupäeval 7. veebr 2019
Help Translate This Item


Elurikkuse Erakond


Elurikkuse Erakond

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Elurikkuse Erakonnaga. Elurikkuse Erakond ei saatnud ainsa erakonnana tähtajaks vastust oma seisukohtadega, seega tuleb lugeda, et kõikide väidete osas neil seisukohad puuduvad.


Eesti Reformierakond


Eesti Reformierakond

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Eesti Reformierakonnaga. Eesti Reformierakond on neutraalne või ei oma seisukohta väidete nr 5 (meremiinid), 8 (veeteetasu), 11 (lisameetmed), 12 (reisilaevad), 13 (183 päeva vabastus), ülejäänud väiteid toetatakse.


Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Sotsiaaldemokraatlik Erakond on neutraalne või ei oma seisukohta väidete nr 1 (merenduse juhtimine), 5 (meremiinid), 9 (merepääste treeningkeskus) ja 13 (183 päeva vabastus) osas ning ei toeta 12-ndat väidet (reisilaevanduse erirežiim), ülejäänud väiteid toetatakse.


Erakond Eesti 200


Erakond Eesti 200

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Erakonnaga Eesti 200. Erakond Eesti 200 on neutraalne või ei oma seisukohta väidete nr 4, 6 ja 7 osas, ülejäänud väiteid toetatakse. Kopteri- ja reostustõrjevõimekuses osas lisas erakonna esindaja, et neil ei ole seisukohta kopterite ja laevade optimaalse arvu osas ning seda peaks ütlema eksperdid.


Erakond Eestimaa Rohelised


Erakond Eestimaa Rohelised

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Erakonnaga Eestimaa Rohelised. Rohelised toetavad kõiki merenduspoliitika kompassis toodud väiteid, välja arvatud viiendat väidet (meremiinide hankimine), mille osas seisukohta ei omata või ollakse neutraalsel positsioonil.

Eesti Keskerakond

Eesti Keskerakond

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Eesti Keskerakonnaga. Keskerakonnal puudub kolmanda väite (mereseire) osas seisukoht või ollakse neutraalsel positsioonil, Keskerakond ei toeta neljandat ja viiendat väidet (laevastike ümberstruktureerimine ja meremiinide hankimine), ülejäänud väiteid toetatakse.


EKRE
Isamaa
Vabaerakond
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei


EKRE
Isamaa
Vabaerakond
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Merenduspoliitika valimiskompassis toodud väidete põhjal langevad sinu vaated kõige enam kokku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, Isamaa Erakonnaga, Eesti Vabaerakonnaga ja Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga, kes toetavad kõiki kompassis toodud väiteid.

Ajakirja Meremees
"Eesti merenduspoliitika valimiskompass 2019"

These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021