נתוני העוני- ארגון לתת

בחן את עצמך- כמה אתה יודע על נתוני העוני?

latet
פורסם על ידי latet
ב- Aug 31, 2017
1 / 10

כמה אנשים חיים מתחת לקו העוני על פי המוסד לביטוח לאומי (2015)

2 / 10

מאיזה מימדים מורכב מדד העוני הרב ממדי?

3 / 10

כמה משפחות חיות באי ביטחון תזונתי במדינת ישראל (על פי המוסד לביטוח לאומי)?

4 / 10

איזה אחוז מהילדים נתמכי הסיוע של ארגון לתת הולכים לבית הספר ללא כריך באופן קבוע או לעיתים קרובות?

5 / 10

מהו קו העוני למשפחה בת 5 נפשות (על פי המוסד לביטוח לאומי)?

6 / 10

כמה ילדים עניים יש במדינת ישראל על פי מדד העוני הרב ממדי?

7 / 10

מהו אחוז נתמכי הסיוע אשר ויתרו בשנה האחרונה על תיקון ליקויים חמורים בביתם בעקבות מצוקתם הכלכלית?

8 / 10

מה אחוז נתמכי הסיוע אשר בשנים האחרונות (טרם ההידרדרות לעוני) הגדירו עצמם כמשתייכים למעמד הביניים?

9 / 10

מה אחוז האמהות החד הוריות החיות בעוני על פי מדד העוני הרב ממדי?

10 / 10

כמה ילדים חיים באי ביטחון תזונתי על פי המוסד לביטוח לאומי?

10
שאלות וסיימנו