השאלה היומית: האם ההחלטה לסגור ביום כיפור את שירותי ה-VOD בטלוויזיה מוצדקת?

השאלה היומית: האם ההחלטה לסגור ביום כיפור את שירותי ה-VOD בטלוויזיה מוצדקת?

השאלה היומית: האם ההחלטה לסגור ביום כיפור את שירותי ה-VOD בטלוויזיה מוצדקת?

Calculating results