איזה ניתוח פלסטי ביצעה אביבית בר זוהר השנה?

הטלת חידון

1 / 25

איזה ניתוח פלסטי
ביצעה אביבית בר זוהר
השנה?