לפי השיר: מאיזה מקום - 'רואים רחוק, רואים שקוף'?

נח! מה?
חידון מוזיקלי לחג מתן תורה

1 / 15

לפי השיר: מאיזה מקום - 'רואים רחוק, רואים שקוף'?