האם צריך לפטר את יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן?

האם צריך לפטר את יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן?

האם צריך לפטר את יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן?

Calculating results