פיתרון מכובד או משפיל את הצופות? קראו את שתי הדעות המנוגדות והצביעו: מי צודקת לדעתכם

פיתרון מכובד או משפיל את הצופות? קראו את שתי הדעות המנוגדות והצביעו: מי צודקת לדעתכם

פיתרון מכובד או משפיל את הצופות? קראו את שתי הדעות המנוגדות והצביעו: מי צודקת לדעתכם

פיתרון מכובד או משפיל את הצופות? קראו את שתי הדעות המנוגדות והצביעו: מי צודקת לדעתכם

Calculating results