השאלה היומית: ג'רי סיינפלד בתל־אביב - הופעת חובה או אפשר לוותר?

השאלה היומית: ג'רי סיינפלד בתל־אביב - הופעת חובה או אפשר לוותר?

השאלה היומית: ג'רי סיינפלד בתל־אביב - הופעת חובה או אפשר לוותר?

Calculating results