האם אתם תומכים בפרויקט החפירות הארכיאולוגיות של מירי רגב בירושלים העתיקה?

השאלה היומית: האם אתם תומכים בפרויקט החפירות הארכיאולוגיות של מירי רגב בירושלים העתיקה?

TRENDING