השאלה היומית: האם אתם תומכים בהצהרה של צה"ל כי ימנע את כיבוש הכפר הדרוזי חדר שבסוריה

השאלה היומית: האם אתם תומכים בהצהרה של צה"ל כי ימנע את כיבוש הכפר הדרוזי חדר שבסוריה

השאלה היומית: האם אתם תומכים בהצהרה של צה"ל כי ימנע את כיבוש הכפר הדרוזי חדר שבסוריה

השאלה היומית: האם אתם תומכים בהצהרה של צה"ל כי ימנע את כיבוש הכפר הדרוזי חדר שבסוריה

TRENDING