השאלה היומית: האם צריך להשעות את דני דנון מתפקיד שגריר ישראל באו"ם?

השאלה היומית: האם צריך להשעות את דני דנון מתפקיד שגריר ישראל באו"ם?

השאלה היומית: האם צריך להשעות את דני דנון מתפקיד שגריר ישראל באו"ם?

השאלה היומית: האם צריך להשעות את דני דנון מתפקיד שגריר ישראל באו"ם?

Calculating results