השאלה היומית: האם צריך לפטר את ציפי חוטובלי בעקבות ההתבטאות שלה נגד יהדות ארה"ב?

השאלה היומית: האם צריך לפטר את ציפי חוטובלי בעקבות ההתבטאות שלה נגד יהדות ארה"ב?

השאלה היומית: האם צריך לפטר את ציפי חוטובלי בעקבות ההתבטאות שלה נגד יהדות ארה"ב?

השאלה היומית: האם צריך לפטר את ציפי חוטובלי בעקבות ההתבטאות שלה נגד יהדות ארה"ב?

Calculating results