השאלה היומית

האם התמונות של הנשיא ריבלין בכאפייה מהוות הסתה לאלימות?

TRENDING