השאלה היומית: "השמאל שכח מה זה להיות יהודי": האם אבי גבאי ראוי להנהיג את מפלגת העבודה

השאלה היומית: "השמאל שכח מה זה להיות יהודי": האם אבי גבאי ראוי להנהיג את מפלגת העבודה

השאלה היומית: "השמאל שכח מה זה להיות יהודי": האם אבי גבאי ראוי להנהיג את מפלגת העבודה