השאלה היומית: בעקבות פרסום הקלטת: האם צריך להסיר את האבטחה מילדי נתניהו?

השאלה היומית: בעקבות פרסום הקלטת: האם צריך להסיר את האבטחה מילדי נתניהו?

השאלה היומית: בעקבות פרסום הקלטת: האם צריך להסיר את האבטחה מילדי נתניהו?