השאלה היומית: האם כתב האישום שהוגש נגד עאהד תמימי בגין הסתה ותקיפת כוחות הביטחון מוצדק?

השאלה היומית: האם כתב האישום שהוגש נגד עאהד תמימי בגין הסתה ותקיפת כוחות הביטחון מוצדק?

השאלה היומית: האם כתב האישום שהוגש נגד עאהד תמימי בגין הסתה ותקיפת כוחות הביטחון מוצדק?

השאלה היומית: האם כתב האישום שהוגש נגד עאהד תמימי בגין הסתה ותקיפת כוחות הביטחון מוצדק?

Calculating results