האם ההחלטה של האופוזיציה לא להתקזז עם ח"כ גליק שרעייתו נפטרה מוצדקת?

האם ההחלטה של האופוזיציה לא להתקזז עם ח"כ גליק שרעייתו נפטרה מוצדקת

Calculating results