אף אחד לא מצליח להשיג 10/15 בחידון הידע המטורף הזה