ירושלים במבט רחוב

עוד חידון קטן ממכון ירושלים למחקרי מדיניות

yair
Created By yair
On 2019 M06 20
Help Translate This Item
1 / 11

הבניין ברקע הוא..

אהבתם?

Calculating results

ועוד משהו קטן - מטרופולין ירושלים