באיזו עיר ביפן התקיימה פסגת G20?

walla news
Created by walla news
On Jul 5, 2019
Help Translate This Item

חידון סופ"ש

1 / 11

באיזו עיר ביפן התקיימה פסגת G20?