זוכרים/ות את מלך האריות בעל פה? בוא נראה אתכם.ן

wallaE
Created By wallaE
On 2019 M07 13
Help Translate This Item
1 / 13

מה המשפט הראשון שנאמר בידי אחת הדמויות בסרט, שלא כחלק משיר?