זוכרים את "לשבור את הקרח" בעל פה? נראה כמה תקבלו בחידון הזה

wallaE
Created By wallaE
On 2019 M11 19
Help Translate This Item
1 / 17

מה השאלה הראשונה שזקן הטרולים פאבי שואל את המלך לגבי הכוחות של אלזה?