Κουίζ: Μπορείτε να βρείτε τα παράξενα αντικείμενα σε αυτές τις φωτογραφίες;

Do you have eyes like a hawk?

tilestwra.com
Created By tilestwra.com
On 2016 M07 11

Είναι το γράμμα Τ (δεν είναι κόκκινο)

Είναι ένα Panda ανάμεσα στα σκυλιά.

Βλέπετε την βασίλισσα Ελισάβετ κάπου;

Μπορείτε να δείτε το κουταβάκι;

Κάπου υπάρχει ένα τετράφυλλο

Εδώ μπορείτε να δείτε την γάτα;

Κάπου υπάρχει ένα Panda...

Εδώ κάπου υπάρχει ένα C κρυμμένο...

Εδώ μπορείτε να δείτε την πατάτα;

Κάπου είναι κρυμμένο πάλι ένα Panda...

Κάπου είναι ένα τετράφυλλο...

Κάπου είναι κρυμμένο ένα αυγό...

Πάλι ένα Panda...

Μπορείτε να βρείτε το λαγουδάκι;

Εδώ πάλι είναι κρυμμένο ένα Panda...