הוא איש חכם מאוד, עם דרייב בלתי נלאה, אבל גם שחצן מאוד. בעיקר, הוא מאוד מאוד סוער. אפשר להרגיש את זה כשהוא מדבר. התפקיד שלו הוא רב מתחים, רב מאבקים. הוא מנהל משרד מורכב עם לחצים עצומים. אני לא מתפלא ש...

TheMarker
Created By TheMarker
On 2018 M12 6
Help Translate This Item